Сфери на работа

Софтуерно инженерство

В Televic създаваме сложен, но надежден софтуер. Нашите софтуерни инженери осигуряват ефективни инструменти за нуждите на нашите клиенти.

Хардуерно инженерство

Използване на логика и избор на най-качествените решения. Нашите хардуерни инженери постоянно търсят правилния баланс между технологиите и удобството при използване.

Управление на продукти

Нашите експерти по управление на продуктите гарантират, че решенията ни отговарят на комплексните потребности на нашите клиенти. По този начин въвеждаме иновации и растем.

Управление на проекти

Нашите експерти по управление на проекти организират успешно предизвикателните ни проекти, чрез планиране и ефективно управление на бюджета.

След продажбено обслужване

Нашият екип по обслужване отговаря за тестването, поддръжката и поправките. По този начин сме сигурни, че внедряваме само висококачествени продукти в нашите системи.

Операции, свързани с веригата на доставка

Нашите експерти по операции, свързани с веригата на доставка, осигуряват непрекъснатост на производството и гарантират ефективност на нашите процеси.

Складови операции

Нашият екип по складови операции постоянно търси начини за подобряване на поддръжката и организацията на складовите ни помещения. Той играе основна роля в процеса на развитие в тази посока.

Продажби и маркетинг

Чрез проучвания, работа в мрежа от екипи и управление на марката Televic, нашите служители по продажби и маркетинг , извеждат нашия бизнес на следващо ниво.

Бизнес стратегии

Експертите по бизнес стратегии подпомагат развитието на нашия корпоративен отдел и нашите четири бизнес единици.

Финанси

Силният контрол на финансите е важен за всяка развиваща се фирма. Нашият финансов отдел не само анализира резултатите, но и планира бъдещето.

Администрация

Разрастваща се компания? Много е важно да не пропуснем клиент. Нашият административен екип осигурява потребностите и удовлетворението на нашите клиенти.

Информационни технологии

Екипът по информационни технологии постоянно търси начина за оптимизиране на системите и процесите в нашата компания. По този начин създава възможности за иновация в Televic.

Човешки ресурси

Нашият екип по човешки ресурси поставя нуждите на нашите клиенти и служители на първо място. Той подпомага различните отдели, за да могат да се фокусират върху основната си дейност.