Растете с нас!

Свободни работни места

 

 

Искате ли да помогнете за създаването на комуникация, която наистина има значение? Готови ли сте да помагате на болногледачите и техните пациенти, да насочвате движението на влаковете в лондонското метро в правилната посока, да помагате на учителите в преподаването или да задържате вниманието на зала, пълна с политици? Можете да направите това в Televic! Разгледайте нашите свободни позиции по-долу.

 

  • търсете в нашите 22 обяви за работа в цял свят.
  • (-) Intern

Какво бихте искали да правите?

От какво се интересувате?

На какъв етап от кариерата си се намирате?

INTERNSHIP - Add "voice assistant" features on AQURA 10" Terminal and/or AQURA smart handset

Domain
Engineer – Software
Market
Healthcare
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Research and create educational datasets for AI/ML purposes

Domain
Engineer – Software
Market
Education
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Create a history page for the nurse station on AQURA Essentials

Domain
Engineer – Software
Market
Healthcare
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Diagnostic tool(s) to simplify deployment of AQURA systems

Domain
Engineer – Software
Market
Healthcare
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Exploring the Potential of Apps in Enhancing the Nurse Call Portfolio

Domain
Engineer – Software
Market
Healthcare
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Lifestyle monitoring of elderly people based on location data (routines, anomalies)

Domain
Engineer – Software
Market
Healthcare
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Run embedded devices in emulator

Domain
Engineer – Software
Market
Healthcare
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Simulation of embedded devices on an embedded device

Domain
Engineer – Software
Market
Healthcare
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Recognition and transcription of written math formulas using AI/ML

Domain
Engineer – Software
Market
Education
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Fuzzy Matching Methods for Improved Automated Exam Correction

Domain
Engineer – Software
Market
Education
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Investigate internet requirements for different exam types

Domain
Engineer – Software
Market
Education
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Metadata-Driven Reports

Domain
Engineer – Software
Market
Education
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Create a benchmarking tool for Speech-to-Text solutions

Domain
Engineer - Research
Market
Rail
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Continuous Security by introducing automated security tests

Domain
Engineer – Software
Market
Rail
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Face blurring on train CCTV images

Domain
Engineer - Research
Market
Rail
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Threat modeling library for Televic GSP

Domain
Engineer – Software
Market
Rail
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Intelligent monitoring of distributed and embedded systems

Domain
Engineer – Software
Market
Rail
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Seat occupancy detection through vibrational analysis

Domain
Engineer - Research
Market
Rail
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Station floorplan integrated in Passenger Information System

Domain
Engineer - Research
Market
Rail
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - PowerBI to Grafana migration

Domain
Engineer - Research
Market
Rail
Location

Izegem, Белгия

Все още не сте намерили работата, която търсите?

 

Изпратете вашата спонтанна кандидатура