Растете с нас!

Свободни работни места

 

 

Искате ли да помогнете за създаването на комуникация, която наистина има значение? Готови ли сте да помагате на болногледачите и техните пациенти, да насочвате движението на влаковете в лондонското метро в правилната посока, да помагате на учителите в преподаването или да задържате вниманието на зала, пълна с политици? Можете да направите това в Televic! Разгледайте нашите свободни позиции по-долу.

 

ТЪРСЕТЕ В НАШИТЕ 18 ОБЯВИ ЗА РАБОТА В ЦЯЛ СВЯТ.
Show filters

Какво бихте искали да правите?

От какво се интересувате?

На какъв етап от кариерата си се намирате?

INTERNSHIP - Identification & linking of common mistakes in exams using AI/ML

Domain
Engineer – Software
Market
Education
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Knowledge graph generation from exam content using AI/ML

Domain
Engineer – Software
Market
Education
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Recognition and transcription of written math formulas using AI/ML

Domain
Engineer – Software
Market
Education
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Research and create educational datasets for AI/ML purposes

Domain
Engineer – Software
Market
Education
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Create a dashboard for student development over time

Domain
Engineer – Software
Market
Education
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Investigate internet requirements for different exam types

Domain
Engineer – Software
Market
Education
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Template-based question generation using AI/ML

Domain
Engineer – Software
Market
Education
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Face blurring on train CCTV images

Domain
Engineer - Research
Market
Rail
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Implement dynamic creation of Virtual Machines using deployment language

Domain
Engineer – Software
Market
Rail
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Intelligent monitoring of distributed and embedded systems

Domain
Engineer – Software
Market
Rail
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Seat occupancy detection through vibrational analysis

Domain
Engineer - Research
Market
Rail
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Station floorplan integrated in Passenger Information System

Domain
Engineer - Research
Market
Rail
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Continuous Security by introducing automated security tests

Domain
Engineer – Software
Market
Rail
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Create a benchmarking tool for Speech-to-Text solutions

Domain
Engineer - Research
Market
Rail
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Investigation of audio broadcast with Bluetooth

Domain
Engineer - Research
Market
Rail
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - PowerBI to Grafana migration

Domain
Engineer - Research
Market
Rail
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Securing an embedded device compliant to international security norms used in Railway

Domain
Engineer - Research
Market
Rail
Location

Izegem, Белгия

INTERNSHIP - Threat modeling library for Televic GSP

Domain
Engineer – Software
Market
Rail
Location

Izegem, Белгия

Все още не сте намерили работата, която търсите?

 

Изпратете вашата спонтанна кандидатура