Oтносно Televic

Pазработва, произвежда и инсталира високотехнологични комуникационни системи за специфични пазарни ниши. 

Като финансово независима и стабилна група, Televic се състои от отдели, всеки фокусиран към своя конкретен пазар:  

  • Televic Rail: пътнически информационни системи и бордови системи за управление на влакове   

  • Televic Healthcare: комуникационни системи в здравеопазването  

  • Televic Conference: конферентни системи за големи места  

  • Televic Education: решения за мултимедийно и електронно обучение  на персонал и образователни институции 

Televic създава добавена стойност за своите клиентите, като разработва персонализирани решения и непрекъснато внедрява   иновации в най-съвременни технологии.

Със седалище в Белгия, офиси и заводи в цяла Европа, Азия и САЩ,  в момента за Televic работят около 700 души по целия свят.

Намерете най-близкия офис на Televic тук.