Privacy policy

Правила за поверителност

Televic цени Вашия интерес към фирмата и продуктите ни и Вашето посещение на нашия уеб сайт. Настоящата декларация за поверителност Ви се предоставя с цел да Ви информира относно начина, по който Televic събира и използва информация, която идентифицира лично посетителите на уеб сайта на Televic.

Televic уважа и защитава поверителността на физическите лица, които посещават уеб сайта на Televic, и информацията, която Ви идентифицира лично, не се разкрива умишлено пред трети лица без Вашето предварително съгласие, както е изложено в настоящите правила за поверителност.

Каква информация събираме и за какви цели?
На уеб сайта(овете) на Televic се събират лични данни от формулярите на нашия уеб сайт, които трябва да попълните всеки път, когато поръчвате продукт или услуга, се абонирате за бюлетин, изисквате информация, използвате предлагана чрез уеб сайта услуга или участвате в анкета или конкурс.
I. Когато се свържете с уеб сайта на Televic с цел преглед на информация, ние събираме автоматично следните данни:
• Тип на името на домейна, използван за получаване на достъп до интернет (тоест .com, .org)
• IP адреса, разпределен при връзката
• Датата и часа на достъпа до сайта
• Продължителността на посещението на сайта/страницата
• Използвания браузър
• Операционната система или платформата, инсталирана на Вашия личен компютър или използваното за достъп устройство
• Търсачката и мета етикетите, използвани за проследяване на уеб сайта на Televic в интернет
• Типа и вида на изтеглените файлове или информация
II. Всички лични данни, които ни предоставяте, включително Вашия имейл адрес, ще се третират по следния начин:
• информацията, която ни предоставяте с цел да получите информация от нас, ще се съхранява от нас с цел отговор на Вашето искане за информация;
• информацията, която ни предоставяте като част от приложение, ще се съхранява и обработва от нас за тази цел и ще се третира с надлежна грижа;
• информацията, която ни предоставяте в рамките на преговори за договор или поръчка, може да се използва за последващи действия във връзка с този договор или поръчка;
• информацията, която ни предоставяте, може да се използва с цел да Ви информираме за други продукти, услуги и промоционални оферти на Televic. Ако не желаете да получавате тази информация, изпратете ни имейл на адрес: info@televic.com.

Бисквитки
Бисквитката е малък файл с данни, който определени уеб сайтове записват на Вашия твърд диск, когато ги посещавате. Бисквитката може да съдържа информация като потребителски ИД, който сайтът използва за проследяване на посетените от Вас страници, но единствената лична информация, която може да съдържа, е предоставената лично от Вас. Televic използва бисквитки с цел подобряване на качеството на услугите си и по-добро разбиране на нашата потребителска база. Televic няма да разкрива бисквитките си пред трети лица, освен както се изисква по силата на правна процедура като претърсване, разпореждане, законодателен акт или съдебна заповед. Повечето браузъри са настроени първоначално да приемат бисквитки. Можете да настроите Вашия браузър да отхвърля всички бисквитки или да указа, когато се изпраща бисквитка. Имайте предвид, че някои части от уеб сайта на Televic може да не функционират правилно, ако решите да забраните бисквитките.

С кого споделя информация Televic?
Televic няма да продава или предоставя активно лична информация на трети лица.
Ние ограничаваме достъпа до Вашата лична информация до служители, които смятаме разумно, че трябва да разполагат с нея с цел да Ви предоставят услуги или да изпълняват служебните си задължения.

Връзки към други сайтове
Уеб сайтът на Televic може да съдържа връзки към други уеб сайтове на доставчици на продукти и услуги, производители и фирми партньори. Свързаните от Televic сайтове се разработват от лица, върху които Televic не упражнява контрол. Тези други сайтове може да изпращат собствени бисквитки до потребителите, да събират данни или да изискват лична информация, като правилата за поверителност на посетения уеб сайт стават приложими от момента, в който влезете в новия домейн.

Защита на данните
Televic се ангажира да предприема разумни действия с цел защита на личната информация, която ни предоставяте. Прилагаме физически, електронни и процедурни предпазни мерки, за да осигурим защита на Вашата лична информация.

Вашите права
В съответствие със Закона от 8 декември 1992 г. Вие имате право да изискате от Televic да Ви предостави допълнителна информация. Вие също имате право на достъп до Вашите обработвани лични данни и да променяте тези данни, ако са непълни или неточни. Накрая, Вие имате право да възразите срещу по-нататъшното обработване на Вашите лични данни по всяко време и безплатно, като ни изпратите искане по пощата или имейл с копие на Вашата лична карта на посочения по-долу адрес.

Вашето съгласие и промени в правилата за поверителност
С използването на уеб сайта на Televic Вие се съгласявате със събирането и използването на Вашата информация, както е описано в настоящите правила. Televic има право да променя периодично настоящите правила за поверителност. В такъв случай публикуваме промените на тази страница, за да сте винаги информирани относно информацията, която събираме, начина, по който я използваме, и обстоятелствата, при които я разкриваме.

Други въпроси
Ако имате въпроси или предложения, свържете се с нас на имейл адрес: info@televic.com