Мисия, визия и ценности

Светът се променя постоянно. За да продължи  да процъфтява  бизнеса през следващите десет години и след това,  трябва да гледаме напред и да разбираме тенденциите и силите, които ще определят нашите клиенти и бизнес в бъдеще.

Мисия

Когато и където критичната комуникация се нуждае от технология, Televic я осигурява. Ние разработваме висококачествени комуникационни решения за специфични пазарни ниши повече от шестдесет години, и това ще продължава да е нашата мисия.

Визия

Нашата визия е да се превърнем в лидер на всички пазари чрез технологично първенство и отлични постижения.

Нашите ценности

Четири ценности са в основата на успеха на Televic от нашето създаване. Те са фундаментални за компанията и нашите служителите днес.

Иновация

Иновацията е в основата на това, което правим. Ние винаги разширяваме границите на познанието, за да да предложим на нашите клиенти нови и трайни продукти и решения, които са значими. Прочетете как насърчаваме иновацията в Televic. Прочетете как се насърчава иновацията в Televic.

Гъвкавост

Ние постоянно следим най-новите технологии и се адаптираме към променящите се потребности на нашите пазари.
В резултат на това, имаме предимството да реагираме по-бързо на новите възможности, използвайки нашите експертни знания, така че нашите клиенти винаги да се възползват от авангардни технологии.

Устойчивост

Нашите стабилни системи и решения са  от най-високо качество, изградени до край от екпертен екип с над 70 години опит в тази област. Това ни прави надежден и сигурен дългосрочен партньор за клиентите ни.

Без голословие

В един конкурентен свят, където ефективността на разходите е ключов фактор, нашите експертни знания са съчетани с търговската действителност и отдаденост към към обслужването на клиентите. Ние никога не даваме напразни обещания.

Ние в Televic се подготвяме за бързи действия, за да сме готови за това, което предстои.

Ние инвестираме значително в научноизследователска и развойна дейност и съвременни технологии, за да можем да предложим на нашите клиенти дълготрайни  и устойчиви продукти и персонализирани услуги от най-висок клас.

Ние се подготвяме за бъдещето днес!