Комуникация, която има значение

Ние осъществяваме жизненоважни комуникации по целия свят с иновативни продукти и системи.

Вижте нашите пазари 

Televic в резюме

ИНОВАЦИЯ

Винаги начело във всичко, което правим.

НАДЕЖДНОСТ

Висококачествени продукти и системи, от които милиони хора зависят всеки ден. 

ЕКСПЕРТЕН ОПИТ

Над 75 години опит, посветен на четири пазарни ниши.

ГЛОБАЛНО ПОКРИТИЕ

9 локации в цял свят и клиенти навсякъде между тях.

ЛЮБОПИТНИ ЛИ СТЕ ЗА TELEVIC?

Televic е насреща на всяко място, където е необходима комуникационна технология! Но за да могат нашите клиенти да се усъвършенстват чрез тази технология, ние търсим любопитни умове да се присъединят към нашия екип. Защо любопитни? Любопитството не само допринася за по-добра екипна работа, то носи също нови прозрения и възможности. Освен това технологичното лидерство и иновацията движат всичко, което правим. В крайна сметка бъдещето принадлежи на любопитните!

Вижте нашите свободни позиции