Referenties - Video's

Interviews afgenomen in verschillende zorgcentra in samenwerking met Televic

In dit interview delen Wim Van Poel, ICT-architect voor een non-profitorganisatie, en Marc Rossau, IT-beveiligingsmanager, hun visie op infrastructuurbeheer en systeembeveiliging binnen hun organisatie.

Ze bespreken ook het gebruik van Quantum Box om infrastructuurbeheer te vergemakkelijken en de integratie van Quantum Box in het technologie-ecosysteem van de NPO.

In dit interview deelt het team van Zesth Architects in Hasselt hun expertise in architecturaal ontwerp, met de nadruk op zorgcentra. Ze benadrukken het belang van flexibiliteit op lange termijn en herwaardering van gebouwen, evenals hoe architectuur kan bijdragen aan de kwaliteit van zorg.

Ze bespreken ook de integratie van technologieën, zoals beheersystemen, toegangscontrole en communicatie met bewoners, en leggen uit hoe deze elementen zijn ontworpen om de ervaring van bewoners te verbeteren en het werk van het zorgpersoneel te vergemakkelijken.

In dit interview bespreekt Delphine Lemahieu, Campusdirecteur Patiëntenzorg en Welzijn in Kuurne, de uitdagingen waar hun instelling voor staat, waaronder het inkorten van de verblijfsduur van bewoners.

Ze legt uit hoe ze een tv-testplatform gebruiken om het belgedrag van bewoners te analyseren, te anticiperen op behoeften en problemen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Delphine benadrukt ook de toegevoegde waarde van deze aanpak voor het zorgpersoneel en de toekomstige richting van hun project.

In dit interview deelt Joris Mampaey, eigenaar van Studio Herelixka, een bedrijf gespecialiseerd in technische installaties voor gebouwen, zijn expertise. Ze richten zich op HVAC-systemen (ventilatie, verwarming, koeling), maar ook op elektriciteit, laagspanning, brandbeveiliging, verpleegoproepsystemen, sanitair en nog veel meer.

Joris vertelt over hun ervaring in het ontwerpen van gebouwen voor de gezondheidszorg en het belang van verpleegoproepsystemen in deze context. Hij vertelt over hun samenwerking met Televic, een belangrijke speler in de zorgsector, aan een woonzorgcentrumproject. Het interview bespreekt de complexiteit van ontwerpen in de zorgsector en het belang van het werken met betrouwbare partners.

In dit interview deelt Sebastiaan Kindt, directeur van Woonzorgcentrum De Plataan, zijn ervaring over de samenwerking met Televic om hun WiFi- en telefoonsysteem te moderniseren.

Sebastiaan legt uit voor welke uitdagingen ze stonden en wat de noodzaak was om het netwerk intern beter te beheren. De flexibiliteit van het nieuwe systeem heeft hen in staat gesteld om efficiënter te werken en een betere, betrouwbaardere ervaring te bieden aan hun bewoners, bezoekers en personeel.

In dit tweede deel van het interview benadrukt Sebastiaan Kindt de voordelen van het samenwerken met Televic om de woonzorgdiensten te verbeteren. Hij benadrukt hun expertise in de zorgsector, in het bijzonder met betrekking tot dementie en de veiligheid van bewoners.

Sebastiaan legt uit hoe technologie een cruciale rol kan spelen in de veiligheid van bewoners en geeft concrete voorbeelden. Hij benadrukt het idee om dementerende bewoners een technologische oplossing te bieden en tegelijkertijd hun vrijheid en welzijn te bevorderen. Uiteindelijk benadrukt hij de noodzaak om in te spelen op de veranderende behoeften van bewoners en zich aan te passen aan veranderingen in de zorgsector door innovatieve technologische oplossingen te gebruiken om de kwaliteit van zorg te verbeteren.