Teamwork

Product- en projectmanagement

Bij Televic werken

Internal mobility

PRODUCTMANAGEMENT 

achter geweldige producten staan geweldige teams 

Als bedrijf dat producten en technologie ontwerpt die een revolutionaire impact hebben in uiteenlopende sectoren, speelt ons product- en projectmanagement een voorname rol. Ons succes hangt af van het bouwen van het juiste product voor de juiste markt en het creëren van echte waarde. Dit houdt in dat we moeten begrijpen wat we bouwen, waarom we het bouwen en hoe dat te positioneren. 

Achter al onze geweldige producten staan geweldige teams. Voor ons merk is het niet alleen een enorme uitdaging, maar ook een enorme kans elk contact tot stand te brengen met dezelfde zorg, dezelfde aandacht voor detail en dezelfde focus op waarde voor klanten.

Being part of the Televic Healthcare team means working in a vibrant environment with engaged colleagues, always ready to team up!
As a Product Manager, you work in close contact with Sales, Marketing and R&D and you get the autonomy to help shape the future of the healthcare portfolio.
Willem Vercruysse
Product Manager Televic Healthcare

De behoeften van de klant begrijpen

In samenwerking met R&D, sales en marketing moeten productmanagers in nauw contact blijven staan met klanten en hun nichemarkten om samenhang te creëren en zo een ongelooflijk product te ontwikkelen. Door trends en behoeften te identificeren, vertalen ze deze informatie in nieuwe en innovatieve oplossingen die Televic verder versterken als wereldwijde referentie in kritieke communicatie.

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN VOOR DE ROADMAP

Productmanagers zijn verantwoordelijk voor de volledige levenscyclus van het product, van idee naar productlancering, tot de afdanking ervan. Een duidelijke roadmap is dan ook van onschatbare waarde bij het bepalen en bereiken van doelstellingen. Om de toekomstvisie voor een product en productreeks te ontwikkelen, moeten zij hun oor te luisteren leggen en alert zijn op de volgende opkomende technologie die de industrie zal beïnvloeden. 

EEN BLIJVENDE IMPACT HEBBEN

Als het gaat om de kunst en wetenschap van het ontwikkelen van waardevolle producten, is het essentieel dat ze relevant blijven. Effectief zijn betekent de juiste beslissingen nemen, niet alleen voor de korte termijn, maar ook om de duurzaamheid van het bedrijf op de lange termijn te waarborgen door middel van innovatie. Dit betekent in de praktijk dat onze productmanagers zich actief toekomstgericht opstellen en een unieke positie innemen om een 360-gradenvisie te hanteren voor het bedrijf, zijn product en zijn volledige productportefeuille.

projectmanagement 

mensen en processen op elkaar afstemmen om geweldige producten tot stand te brengen 

Bij Televic omhelst projectmanagement het vermogen om mensen dezelfde richting te laten uitgaan om dingen gedaan te krijgen. Deze kennis heeft ons al vele decennia goed gediend, waardoor we betrouwbare producten en systemen leveren aan tevreden klanten wereldwijd ... telkens weer. Als technologieleider in vier nichemarkten hebben onze projectmanagers geleerd wat er nodig is om een project tot een goed einde te brengen.

Het is een huzarenstukje om een project van begin tot eind op schema te houden. Onze projectmanagers pakken dat uitstekend aan omdat zij het proces goed begrijpen, niet alleen het product en de systemen. Gewapend met uitstekende communicatievaardigheden zijn zij even goed in staat om te praten met installateurs en eindklanten als met interne service-, sales- en R&D-teams. Naast het uitstippelen, implementeren en realiseren van de grote lijnen, verdiepen zij zich ook in de details. Ze voelen zich ook prettig bij ambiguïteit en zijn bereid het proces te veranderen, vorm te geven en te herschikken om aan de strengste eisen te voldoen.

ONZE VACATURES VOOR PROJECTMANAGEMENT