Innovation is key at Televic

нашето конкурентно предимство

Непрекъсната иновация

Иновацията е в основата на нашия успех. Ние постоянно търсим нови вълнуващи възможности, за да развиваме нашата компания и да бъдем  начело на индустрията  в полза на клиентите.

За да останем лидер на нашите пазари, стратегията ни за иновации се основава на авангардни съвременни технологии и високоефективна научноизследователска и развойна дейност. Докато разработването на собствена IP е от решаващо значение, ние също я интегрираме с решения на трети страни, когато това ще осигури добавена стойност за нашите клиенти.

Нашето портфолио от патенти се състои от технологии в областта на железопътния транспорт, образованието, здравеопазването и конферентната индустрия и понастоящем се състои от 96 патента в над 36 патентни семейства.

We foster innovation within our company

Ние насърчаваме иновацията в нашата компания

Няколко стратегии гарантират и осигуряват максимален фокус върху иновациите от страна на нашите служители, включително:
 

  • Иновационно пространство в нашата централа 
  • Дни на техниката (TechDays):  водещи лектори идват, за да споделят и обсъдят своите знания и разбирания в най-новите технологии
  • Технически разговори (TechTalks) с известни технологични лидери
  • Концепцията на компанията е да стимулира творческото мислене и споделянето на идеи. 

The Machine Learning Club

Machine learning and Artificial Intelligence are promising tools that enable new fine-tuned solutions to complex problems in niche markets. To optimally leverage these fast maturing tools across all business units within Televic we started a cross BU machine learning club. In this club young engineers from all business units with relevant expertise collaborate and inspire each other to build proof of concepts around Televic specific AI blocks that push each of our products in our niches beyond the current state-of-the-art.

Michiel Vandecappelle, research engineer at Televic GSP
In the machine learning club, we combine expertise from machine learning enthusiasts in different business units. This mixture of backgrounds allows us to build multi-purpose tools that enable new features and applications throughout the whole company, all in a fun and collaborative environment.
Michiel Vandecappelle
Research Engineer
We collaborate with leading technological companies

Ние работим в сътрудничество с водещи експерти в областта на технологиите

Televic разчита на Технологичен съвет от експерти, съставен от водещи компании по целия свят. Те се срещат с нашите екипи по научноизследователска и развойна дейност, за да обменят идеи и да начертаят бъдещето на тримесечна база.

Партньорствата ни с университети, изследователски центрове и индустриални партньори по съвместни изследователски проекти ни утвърждават като пионери в нашите области.

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО?

Присъединяването към един от нашите фантастични екипи означава, че се присъединявате към международна компания, чийто растеж се подхранва от иновациите!

разгледайте нашите свободни позиции