Innovation is key at Televic

нашето конкурентно предимство

Непрекъсната иновация

Иновацията е в основата на нашия успех. Ние постоянно търсим нови вълнуващи възможности, за да развиваме нашата компания и да бъдем  начело на индустрията  в полза на клиентите.

За да останем лидер на нашите пазари, стратегията ни за иновации се основава на авангардни съвременни технологии и високоефективна научноизследователска и развойна дейност. Докато разработването на собствена IP е от решаващо значение, ние също я интегрираме с решения на трети страни, когато това ще осигури добавена стойност за нашите клиенти.

Нашето портфолио от патенти се състои от технологии в областта на железопътния транспорт, образованието, здравеопазването и конферентната индустрия и понастоящем се състои от 96 патента в над 36 патентни семейства.

We foster innovation within our company

Ние насърчаваме иновацията в нашата компания

Няколко стратегии гарантират и осигуряват максимален фокус върху иновациите от страна на нашите служители, включително:
 

  • Иновационно пространство в нашата централа 
  • Дни на техниката (TechDays):  водещи лектори идват, за да споделят и обсъдят своите знания и разбирания в най-новите технологии
  • Технически разговори (TechTalks) с известни технологични лидери
  • Концепцията на компанията е да стимулира творческото мислене и споделянето на идеи. 

The Machine Learning Club

Машинното обучение и изкуственият интелект са обещаващи инструменти, които дават възможност за нови фино настроени решения на сложни проблеми в пазарни ниши. За да използваме оптимално тези бързо развиващи се инструменти във всички бизнес звена на Televic, ние създадохме клуб за машинно обучение. В този клуб млади инженери от всички бизнес звена със съответните експертни познания си сътрудничат и се вдъхновяват взаимно, за да изградят доказателство за концепции около специфични за Televic блокове на изкуствения интелект, които извеждат всеки от нашите продукти в нашите ниши отвъд сегашното състояние на техниката.

Michiel Vandecappelle, research engineer at Televic GSP
В клуба за машинно обучение обединяваме опита на ентусиасти в областта на машинното обучение от различни бизнес звена. Тази смесица от опит ни позволява да създаваме многофункционални инструменти, които дават възможност за нови функции и приложения в цялата компания, и то в забавна и съвместна среда.
Michiel Vandecappelle
Research Engineer
We collaborate with leading technological companies

Ние работим в сътрудничество с водещи експерти в областта на технологиите

Televic разчита на Технологичен съвет от експерти, съставен от водещи компании по целия свят. Те се срещат с нашите екипи по научноизследователска и развойна дейност, за да обменят идеи и да начертаят бъдещето на тримесечна база.

Партньорствата ни с университети, изследователски центрове и индустриални партньори по съвместни изследователски проекти ни утвърждават като пионери в нашите области.

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО?

Присъединяването към един от нашите фантастични екипи означава, че се присъединявате към международна компания, чийто растеж се подхранва от иновациите!

разгледайте нашите свободни позиции