Innovation is key at Televic

нашето конкурентно предимство

Непрекъсната иновация

Иновацията е в основата на нашия успех. Ние постоянно търсим нови вълнуващи възможности, за да развиваме нашата компания и да бъдем  начело на индустрията  в полза на клиентите.

За да останем лидер на нашите пазари, стратегията ни за иновации се основава на авангардни съвременни технологии и високоефективна научноизследователска и развойна дейност. Докато разработването на собствена IP е от решаващо значение, ние също я интегрираме с решения на трети страни, когато това ще осигури добавена стойност за нашите клиенти.

Нашето портфолио от патенти се състои от технологии в областта на железопътния транспорт, образованието, здравеопазването и конферентната индустрия и понастоящем се състои от 96 патента в над 36 патентни семейства.

We foster innovation within our company

Ние насърчаваме иновацията в нашата компания

Няколко стратегии гарантират и осигуряват максимален фокус върху иновациите от страна на нашите служители, включително:
 

  • Иновационно пространство в нашата централа 
  • Дни на техниката (TechDays):  водещи лектори идват, за да споделят и обсъдят своите знания и разбирания в най-новите технологии
  • Технически разговори (TechTalks) с известни технологични лидери
  • Концепцията на компанията е да стимулира творческото мислене и споделянето на идеи. 
We collaborate with leading technological companies

Ние работим в сътрудничество с водещи експерти в областта на технологиите

Televic разчита на Технологичен съвет от експерти, съставен от водещи компании по целия свят. Те се срещат с нашите екипи по научноизследователска и развойна дейност, за да обменят идеи и да начертаят бъдещето на тримесечна база.

Партньорствата ни с университети, изследователски центрове и индустриални партньори по съвместни изследователски проекти ни утвърждават като пионери в нашите области.

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО?

Присъединяването към един от нашите фантастични екипи означава, че се присъединявате към международна компания, чийто растеж се подхранва от иновациите!

разгледайте нашите свободни позиции