Hoe kiest u de juiste technologie voor personenlokalisatie?

News date
Visuele weergave van de werking van personenlokalisatie

Zijn Wifi en Bluetooth wel geschikt voor personenlokalisatie?

Het selecteren van de beste lokalisatie oplossing is geen eenvoudige opdracht, simpelweg omdat er geen standaard manier is om vergelijkingen te maken. Uiteraard zullen bepaalde criteria, afhankelijk van het toepassingsgebied, zwaarder doorwegen dan andere. En dat geldt zeker voor een gevoelige sector als de zorgsector. Intussen hebben al heel wat wetenschappelijke studies getracht om een objectieve methode te ontwikkelen om diverse oplossingen en technologieën te vergelijken.

Verschillen in accuraatheid

De meeste fabrikanten, die claimen dat hun technologie in diverse sectoren toepasbaar is, praten enkel over ‘point accuracy’ of punt accuraatheid. Dit betekent dat ze een raming van de locatie bieden, aan de hand van een coördinaat, die zich binnen een bepaalde foutenmarge mag bevinden....

Lees er alles over in deze whitepaper waarin wij u,objectief en gestaafd door studies, aantonen welke technologieën al dan niet geschikt zijn voor draadloze locatiebepaling van personen in de zorg?

Latest articles