PROTEGO: Meer inzetten op thuiszorg met de steun van IMEC en minister Crevits

News date

Om de gevolgen van de vergrijzing te kunnen beheersen moeten we meer inzetten op thuiszorg.

De thuiszorg oplossingen die vandaag in de markt zijn geven geen afdoend antwoord. Vaak komt dit door ontbrekende contextinformatie om de cliënt thuis veilig op te volgen, het onvermogen om snel de prioriteit en geldigheid van alarmen te beoordelen, en een gebrek aan dynamische processen binnen zorgorganisaties om adequaat om te gaan met ongeplande situaties, wat resulteert in inefficiëntie.

Het PROTEGO project wil via slimme technologie de huidige tekortkomingen in de thuiszorg oplossingen aanpakken.

Voor de patiënt thuis wordt een “beschermende” omgeving opgezet met behulp van sensoren voor medische monitoring, lifestyle monitoring en een persoonlijk alarmsysteem met plaatsbepaling.

De efficiëntie van zorgorganisaties wordt verhoogd door de afhandeling van acute, ongeplande gebeurtenissen te optimaliseren en zorgverleners de benodigde contextinformatie te bieden. Daarnaast zal PROTEGO hen voorzien van aangepaste processen zonder de veiligheid en het comfort van de cliënt in gevaar te brengen.

Concreet innoveert PROTEGO door met contextdata aan de slag te gaan. Zo worden de juiste inzichten aangeboden aan de zorgprofessionals om hen toe te laten de situatie correct in te schatten en hen te begeleiden in de mogelijke acties. Hiervoor dienen volgende technologische innovaties in het PROTEGO-project gerealiseerd te worden:

Artificiële intelligentie

om de reden en de prioriteit van alarmen te kunnen bepalen.

Aanbevelingstechnologie

om slimme dynamische processen te maken die de meest geschikte dispatchstrategie en begrijpbare dashboards voor zorgverlener en operator aanleveren.

Om deze innovatieve oplossing te realiseren, zal binnen het PROTEGO-consortium samengewerkt worden tussen Televic Healthcare & Amaron - met beiden een leidende positie in de zorgmarkt, ML2Grow - een Machine Learning-start-up, 3 academische partners (IBCN, DSLab, SMIT) & Z-Plus - een zorgorganisatie die alle belangrijke stakeholders van de thuiszorgmarkt bedient. Het consortium wordt versterkt door een gebruikersgroep met onder meer de ziekenhuizen AZ Maria Middelares en AZ Groeninge en een ethisch comité. Door deze doorgedreven samenwerking hoopt PROTEGO de zorgkwaliteit te verbeteren en het mogelijk te maken om meer personen vanuit hun thuisomgeving op te volgen dankzij innovaties die de zorgprofessionals ondersteunen om optimale zorg te bieden op een efficiënte manier.

Meer info?

Contacteer ons

Latest articles