Televic Axio iTec kamerpost

iTec

Mogelijkheden voor muziek, interfonie, cyclische beluistering, toegangscontrole voor binnen en buiten, etc.

Verpleegster met Televic iTec

On- en offline mogelijkheden

Het Axio iTec-platform was het eerste IP-based verpleegoproepsysteem op de markt. Een - of meerdere - centrale computers beheren het systeem. Toch is de IP-infrastructuur niet bepalend voor de continue werking. In tegendeel, ook zonder netwerk gaat het systeem zijn gewone gang. Niet alleen de patiëntenoproep werkt verder, ook alle logging wordt bijgehouden tot de aansluiting met het netwerk is hersteld.

Naast verpleegoproep biedt dit systeem ook tal van uitbreidingen: muziek, interfonie, cyclische beluistering, toegangscontrole voor binnen en buiten, ... het zijn maar een aantal mogelijkheden van dit systeem.

Zieken met Televic iTec

Scenario: multifunctionele kamerposten

Een rusthuis koos een oproepsysteem met digitale muziekdistributie. De bewoners hebben hierdoor de mogelijkheid om muziek te kiezen. De kamerpost bevat niet alleen een achterliggende node waarop alle oproepknoppen in de kamer aangesloten worden, het heeft ook een display, een micro en een luidspreker.

De aanwezigheid van de zorgverstrekker in de kamer wordt geregistreerd door gebruik te maken van een Axis-sleutel. Na de registratie schakelt het display over naar de 'verpleegstatus', waarbij bepaalde informatie over de resident wordt getoond. De zorgverstrekkende hoeft dus geen map met patiënteninfo bij zich te dragen. De kamerpost kan ook gebruikt worden als intercompost, waardoor de zorgkundige kan spreken met een collega of de verpleegpost kan communiceren met de bewoner.

Een scenario voor uw organisatie uittekenen?

Meer informatie over dit product?

Contacteer ons

Bent u op zoek naar specifieke informatie? Of wenst u een project met ons te bespreken?

Contacteer ons