Teamwork

Корпоративни услуги

Работа в Televic

Човешки ресурси 

Човешки ресурси в Televic означава привличане на нови, любопитни таланти, но и развиване на нашия настоящ потенциал в пълна степен. Започвайки от ценностите и визията на нашата компания, ние се стараем да стимулираме креативността и личното израстване на всеки един от нашите служители. За да осигурим своите успехи, ние предлагаме хоризонтално, задълбочено и експертно кариерно развитие в допълнение към вертикално кариерно развитие с фокус върху коучинга и управлението на хора. Използването на потенциала на нашите служители успява най-добре в модела на съвместно съзидание. Всеки човек управлява сам собствената си кариера!

Нашият екип по човешки ресурси предлага експертни познания в:

  • Управление на представянето
  • Подбор на персонал
  • Заплащане и допълнителни стимули
  • Обучение и развитие

Финанси 

Организационният успех зависи от доброто управление на финансите. Водени от тази мисъл, нашият финансов екип защитава нашите финансови резултати, като ни помага да взимаме разумни бизнес решения. Нашият многостранен и международен екип включва различни професионални профили, всеки от които е експерт в своята област:

  • Финансови контрольори
  • Бизнес анализатори
  • Кредитни контрольори
  • Счетоводители
     

IT и дигитални услуги

Водени от иновациите

 

Нашият отдел за IT инфраструктура полага специални усилия в предоставянето на IT услуги. Ние помагаме на нашите служители в цял свят да постигат своите цели, като ги съветваме за дигиталните предизвикателства. Нашият международен екип от висококвалифицирани професионалисти съчетава опит и експертни познания в една бързо променяща се дигитална среда. Нещо повече, ние защитаваме нашия дигитален капитал и градим мостове между платформите, като същевременно предоставяме най-съвременни, устойчиви хардуерни и софтуерни решения.

Нашите екипи за IT и дигитални услуги разбират, че търсенето на обещаващи иновации и нови подходи за бъдещето започва от технологичните реалности на съвремието. Затова нашата работа непрестанно включва най-новите достижения в IT сферата и нашето бъдеще е категорично дигитално.

верига на доставките и производство

Днешният свят е глобално свързан и продължава да се дигитализира с бързо темпо. Веригите на доставките по цял свят трябва да намерят начини да се адаптират към тези непрекъснато променящи се условия, за да бъдат готови за бъдещето

В основата на дейностите в една компания, веригата на доставките е основната връзка между всички ключови бизнес отдели. С осигуряването на услуги като доставки, планиране, логистика, производство и ремонт, всеки във веригата на доставките се стреми да предостави максимална стойност на нашите клиенти. 
 

СВОБОДНИ МЕСТА В ОТДЕЛА ПО ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

свободни места в отдела по IT и дигитални услуги