Toegangscontrole Smartair wallreader

ASSA ABLOY

Ook zonder bekabeling is het mogelijk om van alle voordelen van een elektrisch slot te genieten.

ASSA ABLOY in het Solutions-verhaal

Door totaaloplossingen aan te bieden kunnen wij onze verantwoordelijkheid opnemen over uw volledige alarmflow en u bijgevolg 24/7 ondersteunen. In onze laatste generaties van verpleegoproepsystemen hebben we steeds toegangscontrole geïntegreerd. Dit platform heeft echter wel altijd nood aan bekabeling en elektrische sloten.

Dankzij onze samenwerking met ASSA ABLOY kunnen we u ook van een oplossing voorzien indien u een bestaand gebouw - of misschien slechts enkele deuren - wilt uitrusten met toegangscontrole. We verdelen en implementeren niet alleen deze producten, maar we ontwikkelden ook de nodige software-integraties zodat het badgebeheer voor u veel makkelijker wordt. U kan immers met één badge zowel ons oproepsysteem als de toegangscontrole bedienen.

Partner van Televic

Wie is deze partner?

ASSA ABLOY is de grootste leverancier van intelligente sluit- en veiligheidsoplossingen op en om de deur. Ze verbinden zich ertoe de levens van hun klanten en gebruikers te vergemakkelijken, door het creëren van innovatieve producten die een grote mate van beveiliging, veililgheidsgevoel en gemak toevoegen.

Waarom koos Televic deze partner?

Zowel ASSA ABLOY als Televic zijn al jaren succesvol actief in de zorgsector. Gezien de belangrijke raakpunten wat betreft toegangscontrole werd een samenwerking een win-win.

televic conference verified user grey 24dp

Wat is de meerwaarde voor u?

Door de integratie van het ASSA ABLOY SMARTair™ toegangscontroleplatform in het Televic interAxio-zorgoproepsysteem heeft u als gebruiker de mogelijkheid om de combinatie te sturen vanuit één softwareprogramma. Het gebruiksgemak en de flexibiliteit nemen voor u dus alleen maar toe.

Deze oplossing kan daarnaast ook toegepast worden op bestaande installaties.

Glazen deur met Smartair

Scenario

Een bestaand rusthuis kreeg te maken met kleine diefstallen uit diverse lokalen. De optie om ieder slot te voorzien van een bedraad toegangscontrolesysteem leek helemaal niet haalbaar. Een korte tijd geleden kreeg de gang een nieuw likje verf, dus het liefst kwam er een systeem waarbij niet of nauwelijks moest geboord, gevijld of geschuurd worden.

Men koos voor de deurbeslagen van ASSA ABLOY, waarbij men simpelweg een andere klink op de deur zette. Deze klink bevat een stukje elektronica die beslist of de man of vrouw voor de deur de nodige toegangsrechten heeft om dat lokaal binnen te gaan.

Ieder personeelslid en iedere bewoner kreeg een kaart, die op een eenvoudige manier kan worden voorgeprogrammeerd. Door het plaatsen van een updater aan de personeelsingang wordt het systeem steeds actueel gehouden. Iedereen die binnenkomt scant zijn kaart en krijgt als het ware een update van alle toegangsgegevens. Als hij/zij dan op zijn/haar beurt een deur opent, dan wordt die deur automatisch aangepast met de nieuwe gegevens. De gegevens komen dus via de updater op de kaart en dan van op die kaart naar de deurklink.

Een scenario voor uw organisatie uittekenen?

Controle en veiligheid

Laat de veiligheid nooit in gevaar komen

SMARTair biedt u volledige controle van alle toegangspunten bij de installatie, zodat u de toegangsrechten van het personeel op elk gewenst moment kan wijzigen en verloren kaarten onmiddellijk kan schrappen zodat de veiligheid nooit in gevaar komt. Daarbovenop kan u dankzij de SMARTair-app of -software online deuren openen met de klik van een knop.

 

Antibacteriële beschermlaag

Garnituren zijn bekleed met een speciale antibacteriële laag die de verspreiding van bacteriën tegengaat en het risico dat bewoners en personeel elkaar besmetten minimaliseert.

 

Rapportage en waarschuwingen

Het systeem slaat alle informatie op zodat u een real-time verslag kan krijgen van wat er gebeurt. Dit verslag is toegankelijk vanaf uw PC, tablet of smartphone. U kan real-time meldingen ontvangen van deuren die nog open staan, toegangspogingen van gebruikers tot verboden plaatsen, of van een bewoner die de binnendeurkruk gebruikt, er wordt een waarschuwing verstuurd naar het systeem zodat het personeel onmiddellijk kan reageren.

 

Flexibiliteit voor levensechte behoeften

Stel u voor dat de kantine toegankelijk moet zijn van 8.00 u ‘s ochtends tot 20.00 u ‘s avonds, of dat voor bepaalde situaties een deur extra beveiliging vereist via zowel een PIN-code als gebruikerskaart. Dit alles is configureerbaar met SMARTair.

Contacteer ons

Bent u op zoek naar specifieke informatie? Of wenst u een project met ons te bespreken?

Contacteer ons