IQMessenger

iqmessenger in het Solutions-verhaal

Actuele thema’s zoals slimme sensoren, alarm-management, reductie van alarmmoeheid, (stille) medische alarmering en data driven healthcare passen bij de gezamenlijke inspanning om de werkdruk te verlagen en de patiëntveiligheid te verhogen. Televic Healthcare en IQ Messenger zijn twee solide organisaties met bewezen technologie en betrouwbaarheid. Voor beide is constante innovatie met de focus op kwaliteit de kern van hun voorsprong.

Het IQ Messenger platform sluit zowel technisch, functioneel en juridisch naadloos aan op het Televic Healthcare portfolio. Zo zal het IQ Messenger platform voorzien in een permanent bewaakte slimme IP-koppeling (ketenbewaking) met de Televic Healthcare systemen. Tevens kunnen Televic Healthcare gebruikers veilig en conform de MDR-wetgeving aan de slag met medische alarmering. Het IQ Messenger platform vormt het intelligente hart van een Gedistribueerd Alarm Systeem (DAS/CDAS IEC80001). Dit systeem is voorzien van vele slimme medische integraties, gemakkelijke alarmfilter opties en de verplichte medische CE-klasse IIb certificering voor veilig en legaal gebruik. Zeker in ziekenhuizen is dit met de MDR-wetgeving een ontegensprekelijke must.

Televic Healthcare Solutions is de geprefereerde business partner voor IQ Messenger voor de zorgsector in België, waarbij Televic Healthcare Solutions de zorgklanten met snelle en kwaliteitsvolle service zal bedienen.

Partner van Televic

Wie is deze partner?

IQ Messenger is software-ontwikkelaar van het merkonafhankelijke en software only platform voor kritische alarmering. De apps en integraties stellen organisaties in staat alarmen van zowel bestaande als nieuwe systemen met elkaar te combineren en afscheid te nemen van de door leveranciers opgelegde producten en diensten.

Waarom koos Televic deze partner?

IQ Messenger verkoopt geen hardware en biedt met haar medische certificering, het grootste aanbod aan vendor specifieke integraties wereldwijd.

televic conference verified user grey 24dp

Wat is de meerwaarde voor u?

Het is mogelijk de volledige alarmering van een zorginstelling in te richten naar ieder gewenst werkproces. Alle systemen werken samen op één platform voor any-to-any alarmering. Dit proces is gecertificeerd, met een maximale uptime en waarborging van alarmopvolging zodat veiligheid garant staat.

Medische alarmering

Middels een volledige ketenbewaking met een gegarandeerde betrouwbaarheid van 99,99%, realiseren we veilige en betrouwbare medische alarmering. IQ Messenger Medical is daarmee het merkonafhankelijke hart van een medisch oproepsysteem, een gedistribueerd alarm systeem, of een gedistribueerd alarmsysteem met alarm confirmatie zoals met de termen MAS, DAS en CDAS worden gekenmerkt. Medische apparaten worden middels een “slimme” (serieel of IP) koppeling direct aangesloten op IQ Messenger Medical. Bestaande “domme” contact aansluitingen op het klassieke verpleegoproepsysteem worden zoveel mogelijk vermeden om alarmdifferentiatie en reductie van alarmmoeheid op de afdeling te realiseren.

Zorgprofessionals hebben vaak te maken met alarmmoeheid. Alarmmoeheid zorgt voor verminderde alertheid en vermoeidheid van de zorgprofessionals met patiëntrisico als gevolg. IQ Messenger Medical geeft zorgorganisaties de mogelijkheid ieder alarm naar eigen inzicht en behoefte te kunnen filteren en distribueren. Zo staat het zorgproces centraal en kan een grote mate van alarmmoeheid reductie worden gerealiseerd. Ook is de toenemende transitie naar eenpersoonskamers en de ambitie tot veilige en stille medische alarmering te komen een belangrijke drijfveer.

Stille medische alarmering

Na het terugbrengen van ongewenste alarmen en alarmmoeheid, kunnen zorgorganisaties de volgende stap realiseren: stillere of volledig stille alarmering.

Met stille alarmering bedoelen we dat de akoestische signalering van het bronapparaat (veelal een medisch apparaat zoals een monitor, infuuspomp of beademingstoestel) is uitgeschakeld. De alarmen zijn dan nog wel zichtbaar op het bronapparaat en worden middels een bewaakte koppeling aan IQ Messenger Medical verstuurd welke deze op haar beurt aflevert op een toestel of smartphone naar keuze.

Net als bij reductie van alarmmoeheid zijn de voordelen voor patiënten en zorgprofessionals bij het toepassen van stille alarmering zeer groot. De wens om tot stille alarmering te komen wordt dan ook door veel ziekenhuizen gedragen. IQ Messenger Medical helpt ziekenhuizen actief om deze doelstelling te realiseren.

Medische apparatuur en plaatsbepaling

Diverse medische apparaten zoals infuuspompen en telemetrie monitoren zijn verbonden en worden bewaakt door IQ Messenger Medical middels het Wifi netwerk. Hierdoor kunnen medische apparaten snel en eenvoudig worden verplaatst of aan mobiele patiënten worden meegegeven.

Niet alleen maakt de connectiviteit middels het WiFi netwerk de inzet van medische apparaten erg flexibel maar IQ Messenger Medical voegt hier ook een nieuwe dimensie van veiligheid aan toe. Het medisch apparaat is op deze manier voorzien van een permanente ketenbewaking en we voegen hier ook locatiebepaling aan toe. Middels de integratie van het WiFi netwerk wordt namelijk de actuele locatie van de patiënt meegestuurd met het alarmbericht waardoor de zorgprofessional snel op de juiste locatie ter plaatse kan zijn en hulp kan verlenen.

IQ Messenger Medical is medisch klasse llb gecertificeerd en voldoet daarmee volledig aan de Europese regels voor medische hulpmiddelen.

Graphical Floor Plan

De grafische plattegrond biedt een real-time visualisatie van alarmen op de plattegrond van het gebouw, afdeling of omgeving. Vanuit één omgeving worden alle alarmen van geïntegreerde systemen binnen IQ Messenger gevisualiseerd.

Het Graphical Floor Plan geeft je de mogelijkheid tot livetrack om live te zien waar een apparaat of medewerker zich bevindt. Live tracking en positionering zijn mogelijk met de integratie van verschillende plaatsbepalingstechnologieën.

De webgebaseerde applicatie kan vanaf iedere werkplek bediend worden door het simpelweg openen van een webbrowser. Het installeren van software op elke PC is hierbij niet aan de orde.

IQ Messenger Medical is medisch klasse llb gecertificeerd en voldoet daarmee volledig aan de Europese regels voor medische hulpmiddelen.

Meer informatie over dit product?