Teamwork

Маркетинг и Продажби

Работа в Televic

A brand to be proud of

Маркетинг 

Оставаме верни на нашите ценности 

Ние в Televic имаме марка, с която можем да се гордеем. Над 75 години трупаме познания в четири пазарни ниши и предоставяме надеждни продукти и системи на клиенти в целия свят. Кое ни е водило през всички тези години? Да останем верни на нашите ценности

  • Иновация
  • Гъвкавост
  • Устойчивост 
  • Липса на голословие 

Нашите колеги от маркетинга са отдадени на повишаване на осведомеността на потенциалните клиенти за възможностите на нашите продукти. 

What I enjoy about my job is the variety of topics I work on: website management, social media, email marketing and advertising. This means that every day promises diversity, depending on the stage of each project. I also work closely with Product Management and Sales so I learn more about our products and solutions every day.
Fiorella Vera
Marketeer for the Rail Market
What I like a great deal about Televic is the no-nonsense, collaborative working culture. As a marketeer, I have the freedom to take responsibility and instigate new initiatives that will help shape Televic’s future. This atmosphere of collaboration and autonomy is extremely rewarding.
Koen Vromant
Marketeer for the Education market

Продажби 

Доверието превръща клиентите в надеждни партньори 

Как гарантираме удовлетвореността на нашите клиенти? Решението е печелившата комбинация от стабилни решения и системи с най-високо качество и задълбочено познаване на нуждите на клиентите и пазара. Всичко това води до устойчиви бизнес практики и удовлетворени клиенти в дългосрочен план.

Ние в Televic се грижим гласът на клиента да бъде не само чут, но и изслушан и уважен. Постигаме това по много начини. Например включваме крайни потребители в семинари по разработване на нови продукти и поддържаме програми за потребителски изживявания, за да разберем как нашите клиенти ползват услугите ни. 
 

 

I have the chance to travel the world meeting customers and visiting conference rooms in the most prestigious governmental and institutional buildings. Our primary objective is to convince potential clients that our conference solutions are the most advanced and innovative on the market.
Jurgen Van Muylder
Sales for the Conference market

Свободни места в Продажби и Маркетинг