Continuous learning at Televic

ОСТАНЕТЕ ЛЮБОПИТНИ 

Непрекъснато учене

Твърдо вярваме, че без значение кой си ти или каква позиция заемаш, никога не трябва да спираш да учиш. Вижте някои от многото възможности за обучение, от които нашите колеги могат да се възползват. 

Employees together during a company event

Възможности за обучение за нашите колеги 

Независимо дали правите първите стъпки в своята кариера или сте опитен професионалист, дали сте поели по пътя на тясната специализация или изпълнявате по-обща функция, ще се радваме да ви предложим възможности за обучение, с които всички наши колеги могат да се развиват. Ние разбираме, че когато нашите колеги израстват, Televic израства също.

Накратко, можете да очаквате някои от следните възможности:

 • Въвеждащо обучение
 • Експертно обучение 
 • Обучение в лидерски умения
 • Гъвкаво онлайн обучение
 • Вдъхновяващи лектори и събития
Onboarding training

Въвеждащо обучение

Част от всеобхватен въвеждащ процес 

Докато въвеждането на всеки колега e съпроводено от насоките на специалист по човешки ресурси и задълбочено обучение спрямо неговия конкретен екип, основна част от въвеждането са нашите сесии “Бял кос”. Наречени на рядката птица, те събират заедно всички наскоро присъединили се колеги от различните екипи, за да им дадат задълбочен поглед върху нашите дейности в Televic с теми, вариращи от:

 • запознаване с начина, по който работи Televic чрез слушане на самите екипи
 • демонстрации на продукти/системи за всяка от нашите пазарни ниши
 • сесии на тема стратегия от нашите главни изпълнителни директори
 • ... и още много!
Technological leadership

Експертно обучение

Технологично лидерство

Присъединяването към Televic означава присъединяване към екипи с богат експертен опит. От гледна точка на растежа ние сме отдадени на идеята да осигуряваме експерти, които остават компетентни в сложна среда. Затова сме разработили специални експертни програми, които са фокусирани върху техническите и поведенческите компетенции.

Насърчаваме нашите колеги също да участват в следдипломни програми на теми, които ни поддържат в челните редици на иновациите, като изкуствен интелект, верига на доставките и др. в сътрудничество с водещи университети. 

Leadership programs at Televic

програми за лидерски умения 

Успехът на компанията и нейното лидерство вървят ръка за ръка. В Televic ние се стремим да развиваме стратегически, самостоятелен мениджмънт, при който всяка личност може да използва своите таланти и компетенции, за да допринася за успеха на екипа.

Нашите обучения в лидерски умения са отворени за всеки на позиция мениджър или ръководител на екип и са фокусирани върху пет основни градивни елемента на лидера:

 • Доверие
 • Конфликт
 • Ангажимент
 • Отчетност
 • Резултати
Online learning at Televic

Гъвкаво онлайн обучение

Освен нашите специфични обучаващи програми с официални, водени от инструктори сесии, ние предоставяме на нашите служители също бързи гъвкави решения, когато става въпрос за обучение. Предлагаме Udemy for Business: онлайн платформа с обстойни предложения за качествени обучения на тема технически и меки умения е на разположение на нашите служители 24/7 само с няколко клика! 

Knowledge sharing events at Televic

Вдъхновяващи лектори и събития

В компанията разполагаме с богат и разнообразен експертен опит, затова насърчаваме събития за споделяне на знания, провеждани в Televic или извън фирмата.

 • Компанията е домакин на инициативи като нашия провеждан два пъти в годината Ден на технологиите, изпълнен с вдъхновяващи сесии от бележити лектори относно най-новите разработки в иновациите и технологиите. 
 • Ако предстои външно събитие (конференция, семинар и др.), свързано с конкретната сфера, ние насърчаваме своите служители, заедно с техния ръководител на екипа, да го посетят.
AI was always a "final frontier" for me: a research field with seemingly endless possibilities where there is still much to discover. This year Televic gave me the chance to lift a tip of the AI veil through the postgraduate "Artificial Intelligence" at KU Leuven. I grabbed this opportunity with both hands. Thank you Televic, I'm excited for the future!
Pieter Pangat
Software Engineer
Employee listening to speaker during Televic Tech Day
Anthony Liekens
Employees talking during Televic Tech Day
Bram Vanderborght
Iva Perez Bolivar
Katrien Van Gijsel
Lonneke Spinhof
Rudy Moenaert
Luc van den Hove

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО?

Присъединяването към един от нашите фантастични екипи означава, че се присъединявате към международна компания, чийто растеж се подхранва от иновациите!

разгледайте нашите свободни позиции